تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

آثار روانی و رفتاری معرفت به افعال الهی‏

افعال الهی که جلوه‏هایی از صفات الهی هستند، در صورتیکه مورد شناخت و ادراک انسان قرار گیرند، آثار ویژه‏ای در دل و روان و سپس در عمل و رفتار وی پدید می‏آورند و از آنجا که افعال الهی چهره‏های گوناگونی دارند، به این معنا که مفاهیم مختلفی از آن‏ها انتزاع میشود و با زمینه‏های مختلف روحی انسان ارتباط پیدا می‏کنند، به تناسب آنها صفات و افعال اخلاقی متعددی در این رابطه مطرح می‏شود.