تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ب - آینده‏نگری افراطی مادی‏

در مرحله دوم کسانی هستند که فکر و اندیشه خویش به کار گیرند و این گونه غرق در لذات آنی و هوسهای لحظه‏ای نیستند؛ ولی، فکر و ذکر و اندیشه ایشان بطور کلی در مسائل دنیوی خلاصه می‏شود: کسب ثروت، تحصیل قدرت و به دست آوردن مقام و موقعیت اجتماعی دنیوی آن چنان ایشان را به خود مشغول سازد که از خدا و قیامت و معنویت و آینده خویش کاملاً غافل شوند. در حقیقت اینان فکرشان همانند گروه اول نمرده و نیست نشده؛ ولی، در اسارت گرایشان مادی دنیا دوستی، مال پرستی، جاه‏طلبی و قدرت خواهی قرار دارد و هیچ گاه از زندان تاریک این گرایشات مادی دنیوی نمی‏تواند به بیرون پرواز کند و بویی از روح و ریحان و جنت و نعیم و قرب و رحمت خدا استنشاق کند.
البته، این گروه ممکن است عناد خاصی هم با خدا و پیامبر و قیامت نداشته باشند؛ ولی، کلا غرق در مال و جاه و قدرت شده و در نتیجه از این گونه مسائل کاملاً غافل می‏مانند. در این زمینه نیز آیات فراوان است که به تعدادی از آنها اشاره می‏کنیم، مثل آیه:
الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر(442).
(افزون‏طلبی در اموال بنابر یک تفسیر شما را به خود مشغول داشته است تا آنگاه که مرگتان فرا رسد و گورها را زیارت کنید.)
و آیه:
ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون(443).
(بگذرشان تا بخورند و کامجویند و آرزوی دراز آنان را به خود مشغول دارد که بزودی انحراف و اشتباهکاری خود را می‏فهمند.)
و من الناس من یقول ربنا آتنا فی‏الدنیا و ماله فی الاخرة من خلاق(444).
(و از مردم کسانی هستند که می‏گویند پروردگار ما نعمت‏های دنیا را به ما بده و برای او در آخرت نصیبی نیست.)
طبیعی است منظور از یقول در این آیه صرف گفتن به زبان نیست؛ بلکه، منظور این است که تنها دنیا را می‏خواهند و می‏جویند و فکر و ذکر و برنامه ریزی و اعمال و رفتارشان همه و همه به منظور تحصیل آن خواهد بود.و آیه:
من کان یرید الحیاة الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی‏الاخرة الاالنار و حبط ماصنعوا فیها و باطل ماکانوا یعملون(445).
(آن کس که دنیا و زینت دنیا را می‏خواهد پاداش کارهایشان را در دنیا به آنان می‏دهیم و چیزی از اجر عملشان کم نخواهد شد. آنان کسانی هستند که در آخرت جز آتش برایشان نیست و آنچه ساختند ضایع گردد و آنچه می‏کردند باطل شود.)