تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

افکار عملی و نتایج اعمال‏

اکنون پس از آنکه درباره متعلقات و آثار ایمان و کفر اندیشیدیم و نهایتا، به ایمان دست یافتیم، این سوال مطرح است که آیا در مقام عمل به چه چیزی باید بیندیشیم؟ در پاسخ می‏گوییم: یک مرحله از اندیشه عملی عبارت است از دقت برای تشخیص کار خوب از کار بد تا آنچه را در این زمینه عقل می‏فهمد از عقل، و آنچه را نمی‏فهمد از شرع دریافت کنیم و بدانیم که چه کاری را باید انجام دهیم و کدام را باید ترک کنیم؛ ولی، علاوه بر این، لازم است درباره آثار ایمان و کفر لازم بود- و آثار دنیوی و اخروی کارهای خوب و بد را دقت بررسی کنیم.
قرآن درباره برخی از آثار دنیوی کارها به عنوان نمونه، به انسان آگاهیهایی می‏دهد که البته، آثار اعمال انسان منحصر در آنها نیست؛ بلکه، ظهور آنها از الطاف الهی است و موجب هشیاری، بیداری و تنبه وی می‏شود تا خود را از آثار بزرگتر و زیانبارتر برهاند و به آثاری شیرینتر و نتایجی چشمگیرتر نزدیک کند. چنانکه خداوند خود در این زمینه می‏فرماید:
ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون(254).
(به خاطر کارهایی که دستهای مردم انجام داده‏اند فساد در زمین و دریا ظاهر شد تا خداوند، آثار بعضی از آنچه به عمل آورده‏اند به آنان بچشاند، باشد که آنان به مسیر حق و راه درست باز گردند.)
و در آیه دیگر می‏فرماید:
و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر(255).
(آنچه از مصیبت به شما می‏رسد به سبب کاری است که دستانتان انجام داده است و خداوند از بسیاری دیگر از آنها می‏گذرد و آنها را می‏بخشد.)
و در آیه دیگری می‏گوید:
و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون(256).
(و اگر مردم آبادیها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند برکاتی از آسمانها و زمین بر روی ایشان گشوده بودیم و لکن تکذیب کردند پس آنان را به سبب آنچه کرده بودند بر گرفتیم.)
که در این آیه هم از آثار مطلوب کارهای نیک و هم از آثار ناخوشایند کارهای زشت نام برده شده است.
و در آیه دیگری می‏گوید:
وعدالله الذین امنوا منکم و عملو الصالحات لیستخلفنهم فی الارض(257).
(خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند وعده است که آنان را خلیفه خویش در روی زمین قرار دهد.)
و نیز در آیه دیگر چنین آورده است که:
قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین(258).
(موسی به قوم خود گفت: از خدا کمک بگیرید و صبر داشته باشید که زمین از آن خداوند است و به هر که از بندگانش بخواهد آن را ارث می‏دهد و سرانجام از آن تقواپیشگان خواهد بود.)
آنچه در آیات فوق آمده آثار تلخ و شیرین رفتارها و کارهای زشت و زیبای ما هستند که در این عالم، ظاهر می‏شوند و آثاری نیز از کارها و رفتاریهای انسان در جهان آخرت برای وی آشکار می‏شود که آیات و روایات فراوانی به تبیین آنها پرداخته‏اند. آنها به ما می‏گویند: اعمال شایسته ما را به سعادت اخروی می‏رسانند و داخل در بهشت می‏کنند و در مقابل، کارهای ناشایسته انسان باعث شقاوت وی و رفتنش به جهنم می‏شوند.
در اینجا لازم است مجددا فکر خویش را این بار، درباره مقایسه نعمتها و نقمتهای دنیوی و اخروی و سنجش لذایذ و آلام مادی و معنوی بکار اندازیم و شدت و ضعف و کمال نقص آنها را بشناسیم که در زندگی عملی ما تأثیری عمیق خواهد داشت و رفتار ما را تا حد زیادی از زشتیها و آلودگیها پاک و پاکیزه خواهد کرد