تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

راههای جبران گناهان‏

اکنون، اگر سوال کنند که آیا این ضرر و خسارتی که از جهت ترک وظیفه، متوجه انسان شده جبران شدنی است یا نه؟ در پاسخ می‏توان گفت: آری در بعضی از شرایط، جبران پذیر خواهد بود و یا به عبارت دیگر جبران این خسارتها شرایطی دارد و در قرآن چند چیز به عنوان عوامل تکفیر گناه معرفی شده‏اند.نظیر:
1. اجتناب از گناهان کبیره که فرموده است:
والذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش(175).
کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاریها کناره‏گیری کنند خداوند گناهان کوچک و به اصطلاح صغائرشان را تکفیر می‏کند و مشمول نعمتهای خداوند واقع شده وارد بهشت خواهند شد.
چنانکه در آیه دیگری فرموده است:
ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر سیئاتکم(176).
(اگر از گناهان بزرگی که از آن منع شده‏اید کناره‏گیری کنید، گناهان (کوچک) شما را محو می‏کنیم.)
2. توبه که خود یک عمل صالح است و موجب بخشش گناهان توبه کننده می‏شود که می‏فرماید:
انه من عمل منکم سوء بجهالة ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم(177).
(پس حتماً چنین است که آن کس از شما که از روی نادانی کار زشتی انجام دهد سپس باز گردد و اصلاح کند پس خداوند بسیار بخشاینده و رحیم است.)
3. شفاعت نسبت به مؤمنی که مرتکب عمل زشتی شود و یا با اینکه قدرت بر عمل داشته است واجبی را ترک کند و بدون توبه یا تکفیر و جبران گناه از دنیا برود؛ ولی، واجد شرایط شفاعت باشد که او نیز به وسیله شفاعت آمرزش می‏یابد و وارد بهشت می‏شود و اگر شرایط شفاعت را نداشته باشد باز هم می‏تواند به لطف خداوند امیدوار باشد که شاید به گونه‏ای مثلاً به خاطر استضعاف، مورد مواخذه خداوند قرار نگیرد که خداوند می‏فرماید:
و آخرون مرجون لامر الله یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم(178).
(و دیگرانی هستند که محول به فرمان خدا شده‏اند یا عذابشان کند یا ببخشدشان که خداوند دانا و حکیم است.)
از آنچه گذشت می‏توان این حقیقت را دریافت که: آیات مربوط به ایمان در مقام فرموله کردن دقیق شرایط سعادت انسان نیستند؛ بلکه،صرفاً، می‏خواهند اهمیت ایمان و عمل صالح را بیان کنند و با توجه به آیات دیگر مجموعاً، چنین بدست می‏آید که عامل اصلی سعادت ایمان است و ایمان چنانکه جمله الایمان عمل کله. (ایمان همه‏اش عمل است.) در بعضی روایات نیز(179) احتمالاً، دلالت دارد - به نوبه خود یک عمل قلبی خواهد بود. البته، به احتمال دیگری شاید مفهوم روایت فوق این باشد که ایمان، مستلزم عمل است و شخص مؤمن باید همه اعمالی را که ایمان فرمان می‏دهد انجام دهد؛ ولی، به هر حال، لسان روایت، لسان اقتضا است و گاهی هم، بدون آنکه ضرری به سعادت انسان بزند، از عمل صالح انفکاک پیدا می‏کند.