تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

منشا ارزش از دیدگاه قرآن‏

آیات زیادی دلالت دارند بر این که ایمان، منشأ ارزش یا سعادت است؛ ولی، لسان آنها تا اندازه‏ای با هم تفاوت دارند و می‏توان گفت در اکثر موارد؛ یعنی، بیش از پنجاه آیه ایمان و عمل صالح تواماً و همراه هم ذکر شده‏اند و می‏فرماید:
الذین آمنوا و عملوا الصالحات
(کسانی که ایمان دارند و کارهای شایسته می‏کنند.)
در آیات دیگر در بعضی موارد فقط ایمان ذکر شده است و در بعضی موارد فقط عمل و منشأ این شبهه می‏شوند که ایمان به تنهایی کافی است گر چه عملی بر آن مترتب نشود. چنانکه اطلاق بعضی از آیات اقتضاء می‏کند. یا عمل به تنهایی کافی است هر چند منشأش ایمان نباشد چنانکه ظاهر بدوی بعض آیات دیگری اقتضا دارد.