تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

درجات نیت‏

ارتباط نیت با خداوند درجات مختلفی دارد: گاهی کار بخاطر خود خداوند انجام می‏شود و انسان صرفاً، چون خداوند را دوست دارد، کاری را که مرضی وی باشد انجام می‏دهد چنانکه در بعضی روایات از ائمه اطهار(علیه السلام) وارد شده است که:
انما اعبده حبا له. یا انما اعبده شکرا له.
(خدا را به خاطر دوستی و محبت او و یا به خاطر سپاس از او پرستش می‏کنم.)
گاهی کار را برای دستیابی به نعمتهای خداوند انجام می‏دهد اما از آن جهت که از ایمان به خدا سرچشمه می‏گیرد؛ یعنی، نعمت را چون خداوند اعطاء می‏کند و از دست خداست می‏خواهد و برای آن کار می‏کند. کسانی که برای تحصیل ثوابهای اخروی و امنیت از عذاب خدا کار می‏کنند آن هم ارزش دارد ولی در مقایسه با کاری که فقط برای خداوند انجام می‏شود ارزش نازلتری دارد. خلاصه کاری از نظر اسلام ارزش دارد که بدون واسطه یا مع‏الواسطه با خداوند رابطه پیدا کند و علت اینکه نیت، موجب ارزش کار می‏شود، رابطه با خداست؛ زیرا، بوسیله نیت است که این رابطه تحقق می‏پذیرد.