تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

نیت یک رابطه تکوینی است‏

تأثیری که نیت انسان روی کار، و کار از مسیر نیت در تکامل نفس و رسیدن انسان به سعادت ابدی دارد یک تأثیر طبیعی و تکوینی است نه قراردادی، پس نیت بیانگر یک رابطه حقیقی است و نه یک رابطه قراردادی که گفته شود: اگر چنین کردی چنان می‏کنم و اگر نه نمی‏کنم.این خود نیت است که رابطه تکوینی با آن عمل دارد و به آن حیات می‏دهد. عمل بدون نیت در حقیقت، یک کالبد مرده است که ارتباطی با دل و روح فاعل پیدا نمی‏کند و نتیجه‏ای نمی‏بخشد. رابطه اعمالی که در خارج انجام می‏دهیم با کمال نفس به وسیله نیت و انگیزه‏ای برقرار می‏شود که از سوی نفس به آن کار تعلق خواهد گرفت. بنابراین، اگر در عملی، نیت نباشد یا نیت صحیحی نباشد آن عمل، موجب کمالی برای نفس نخواهد بود. از این رو، خداوند می‏فرماید:
و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله(151).
(آنچه انفاق می‏کنید به نفع خود شماست، اما در صورتی که جز به طلب وجه الله انفاق نکنید.)
و می‏فرماید:
و الذین ینفقون اموالهم رئاء الناس و لا یومنون بالله و لا بالیوم الاخر و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا(152).
(و کسانی که اموالشان برای ریا کاری و خودنمایی انفاق کنند و ایمانی نه به خداوند و نه به روز قیامت نداشته باشند شیطان با آنان قرین است و کسی که شیطان قرین او باشد بد قرینی دارد.)
این آیه در حقیقت، به صورت یک قیاس است؛ ولی، به جای آنکه تطبیق کند و نتیجه را بفرماید به ذکر کبرای کلی اکتفا نموده است که‏
و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا.
آری کسانی که به انگیزه ریا و خودنمایی کاری را انجام می‏دهند نه برای خداوند، قرین شیطان و به اصطلاح روز در خط شیطان هستند و می‏فرماید:
فات ذالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون(153).
[حق خویشاوند و نیازمند و در راه مانده را به ایشان بده این برای کسانی که رضای خدا را می‏جویند بهتر است و آنان همان رستگاران هستند].
دادن زکات در صورتی ارزش دارد که برای خدا باشد و راه فلاح انسان منحصر در این است که در انفاق انگیزه‏اش خدا و به اصطلاح نیتش وجه الله باشد. و در آیه بعد می‏فرماید:
و ما اتیتم من زکاة تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون(154).
[و آنچه که زکات داده‏اید به انگیزه اینکه رضای خدا را فراهم آورید آنان که چنین کرده‏اند افزون یافتگانند.]
و می‏فرماید:
و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء و لا شکورا(155).
[و غذا را با آنکه دوست دارند و به آن نیازمند هستند به مستمند و یتیم و اسیر دهند با این نیت که شما را فقط برای خرسند شدن خداوند اطعام می‏کنیم و از شما انتظار هیچ گونه پاداش و سپاسی نداریم.]
ارزش این اطعام از آن جهت است که لوجه الله انجام می‏گیرد نه برای گرفتن پاداش از خود طعام شدگان و اگر هم پاداش می‏خواهند از خدا می‏خواهند. و در آیات دیگری می‏فرماید:
و سیجنبها الاتقی الذی یوتی ماله یتزکی و ما لاحد عنده من نعمة تجزی الا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولسوف یرضی(156).
[کسی که مالش را به عنوان زکات انفاق می‏کند و برای هیچ کس پیش او نعمتی نیست تا این مال را در عوض آن انفاق کرده باشد (پس انگیزه‏ای) جز کسب رضای پروردگارش که از همه چیز بالاتر است ندارد و در آینده نزدیک راضی می‏شود.]
یک وقت کسی برای شما هدیه‏ای فرستاده است و شما نیز در مقابل، هدیه‏ای برای او می‏فرستید. این هم در شرایطی که نیت شما از این کار، خداوند باشد، ارزش اخلاقی دارد و مفید است؛ ولی، اگر صرفاً به خاطر این باشد که یکدفعه کار خیری برای شما کرده است و اگر شما مقابله بمثل نکنید آن را تکرار نخواهد کرد و برای اینکه خیر او ادامه یابد و استفاده بیشتری ببرید شما هم مقابله بمثل می‏کنید، در این صورت کار شما از ارزش اخلاقی بی بهره خواهد بود. کسانی که در این آیات توصیف شده‏اند انفاق می‏کنند صرفاً برای خشنودی خداوند و کسی پیش آنان چیزی ندارد تا در برابر آن و به انگیزه آن انفاق کنند.
و درباره صبر می‏فرماید:
و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة(157).
(و کسانی که به طلب رضای پروردگارشان صبوری کرده و نماز را به پا داشته و از آنچه روزیشان کرده‏ایم آشکار و نهان انفاق کرده‏اند.)
ذکر این موارد کافی است برای آنکه این حقیقت را دریابیم که در فلسفه اخلاق اسلامی اساسی‏ترین منشأ ارزش کار نیت خواهد بود و این از مسائل مهمی است که در قرآن روی آن خیلی تأکید می‏شود. روایات نیز در این زمینه فراوان است از آن جمله روایتی است که شیعه و سنی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‏اند که فرمود:
انما الاعمال بالنیات و لکل امرء مانوی(158).
[محققاً (ارزش) کارها به نیتهاست و فقط برای انسان آنچه نیت کرده است می‏ماند.]
روایات زیادی هم به این مضمون وارد شده که ارزش کار هر کس به نیت اوست. بنابراین، نتیجه می‏گیریم نیت ارزش بخش، نیتی است که با خدا ارتباط پیدا کند.