تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

اساس ارزش اخلاقی در اسلام‏

در بخشهای گذشته، ارزش اخلاقی را توضیح دادیم. اکنون این پرسش مطرح می‏شود که آیا منشأ ارزش اخلاقی از دیدگاه مکتب اسلام چیست؟ به روشنی می‏توان گفت: حل این مساله از اهمیت فوق العاده‏ای برخوردار است و ما در این بخش به پاسخ آن می‏پردازیم: